Yeminli Hukuki Tercüme

   

Hukuki Tercümede Nelere Dikkat Edilmelidir?

Hukuki metinler anlam ve terminoloji bakımından oldukça zengin içeriğe sahip dokümanlar olduğu için, bu alanda yapılan tercümelerde hata kabul etmemektedir. Dolayısıyla, hangi dilde olursa olsun yapılan çevirilerin uzman tercüman kadrosuna sahip bir tercüme bürosu tarafından yapılmasının hayati derecede önem taşıdığını belirtmek isteriz.

Bu alanda yapılan çeviriler gerek kurumsal gerek bireysel olsun, ilgilinin haklarını doğrudan etkilemekte olup, yapılacak en ufak hata firma veya kişilerin davalarında olumsuz neticeler yaratacaktır.

Bu yüzden Tercümentral Tercüme Bürosu olarak, yapılan her hukuki tercümeyi ikinci bir kez gözden geçirerek ve sonrasında da müşteri onayına sunarak teslim etmekteyiz.

 

Hukuki Tercümelerde Hata Payı Nedir?

Hukuki dil oldukça ağır ve haylice günlük kullanımdan farklı teknik termler içermektedir. Dolayısıyla, uluslararası hukuki terminoloji diline sahip, hukuki alanda eğitim almış tercümanlardan oluşan kadromuz ile bugüne kadar bu alanda binlerce sayfa çeviri yapmamız, ve sistemimizde oluşturduğumuz terminoloji sayesinde sizden gelen belgelerin çevirilerinde %99 hatasız çeviri imkanı sunulmaktadır.

Konuya uygun terminoloji ve anlam bütünlüğünü sağlayacak üslup kullanılmazsa yapılan çevirilerde ciddi sıkıntılar ile karşı karşıya kalınmaktadır. Bu da sizin için ekstra bir maliyet ve zaman kaybı anlamına gelmektedir. Bu yüzden Tercümentral olarak, işini ciddiye alan ve hukuki tercümeleri hassasiyetle yapan büroları tercih etmenizin önemli olduğunu belirtmek isteriz. Eğer siz de hukuki metinlerinizde aynı hassasiyet ve titizlikle çeviri yapmamızı istiyorsanız lütfen hem hızlı hem de ekonomik hizmet veren büromuzla iletişime geçiniz.

Sürekli müşterimiz olmanız durumunda sistemimizde size özel bir sayfa açılmakta ve bundan sonraki çevirilerde size özel terimler kullanılarak çeviri yapılmaktadır. Bu da bize, firmanızın diline hakim olma ve bundan sonraki süreçte aynı dili kullanarak sizlere hatasız çeviriler sunma imkanı sağlamaktadır.

 

Hukuki Belgelerin Tercümesinde Nerelere Hizmet Veriyoruz?

Belgelerinizi sadece Türkiye’nin bütün illerinden değil, aynı zamanda Avrupa Ülkeleri dahil olmak üzere dünyanın bütün ülkelerinden e-posta yoluyla tarafımıza yollayabilirsiniz. Globalleşen dünyanın artık bir köyden ibaret olduğunu varsayarsak, bize ulaşmanızın bir mail, bir telefon kadar yakın olduğunu kolayca anlayabiliriz.

İster Kars'ta olun, ister Ankara'da, isterseniz Çanakkale'de. Biz 81 ilde bütün hukuk büroları ve avukatlara, aynı zamanda da mahkeme işi olan ve resmi makamlar tarafından hukuki tercümesi istenen evrakları olan bireylere hizmet vermekteyiz.

Aynı zamanda, Almanya, Avusturya, Hollanda ve Fransa başta olmak üzere, Avrupa'nın birçok ülkesinde bulunan kişi veya kurumlara resmi evraklarının hukuki çevirisi konusunda yardımcı olmaktayız.  

Yapmanız gereken tek şey, büromuza mail olarak belgelerinizi yollamanız ve belgeler tarafımıza ulaştıktan sonra mesai saatleri içerisinde 5 dakika içinde tarafınıza dönüş yapılmaktadır. Onay vermeniz halinde de işe başlanmakta olup, en kısa sürede belgelerinizin çevirisini tarafınıza teslim edebilmekteyiz.

Dolayısıyla, hangi ilde veya hangi ülkede olursanız olun, bize e-posta olarak yolladığınız belgelerinizi ofisimizde yetkin tercümanlar tarafından çevirileri yapılmakta ve istenildiği taktirde, ıslak imzalı ve yeminli tercüman kaşe/onaylı olarak çıktısı alınıp, ücretsiz kargo ile tarafınıza iletilmektedir. 

 

Noter Yeminli Tercüme Nasıl Yapılır? Nelere Dikkat Edilmelidir?

Hukuki içeriğe sahip belgeler genellikle resmi makamlar tarafından istenmektedir. Bu makamlar Türkiye'de ve Avrupa'da bulunan Adliyeler/MahkemelerNüfus MüdürlükleriNikah ve Evlendirme DaireleriGöç İdareleriKaymakamlıklarValiliklerKonsolosluklarEmniyet MüdürlüğüBakanlıklar gibi yerlerdir.

Yukarıda saydığımız resmi kurumlar genellikle yapılan çevirilerin ıslak imzalı ve mühürlü olarak yapılmasını bazen de 2 nüsha olmasını istemektedir. Bazı kurumlar Noter onaylı olacak şekilde hazırlanmasını isterken, bazı kurumlarda Noter onayı olmaksızın sadece kaşeli mühürlü ve ıslak imzalı olarak istemektedir.Burada önemli olan, kurumların ne istediğini bilmek ve yapıtığımız hukuki tercümeleri Noter onayı olacak şekilde hazırlamaktadır.

Tercümentral olarak, bugüne kadar yaptığımız yüzlerce belge sayesinde, hangi makamın ne istediği ve hangi hassasiyete sahip olduğunu, yapılan hukuki tercümelerinde noter yeminli tercüme yapılıp yapılmayacağı ve yeminli tercüman kaşeli mührü ve imzası olup olmayacağını bildiğimiz için sizlere belgelerinizi o şekilde teslim etmekteyiz.

Yapmanız gereken tek şey, çevirisine ihtiyacınız olan belgenizi e-posta yoluyla bize yollamanızdır. Belgenizin çevirisi yapıldıktan sonra Noter onayı için hizmet ücretsiz verilmekte olup, herhangi bir ek hizmet ücreti alınmamaktadır. Buna ilaveten, belgelerin onayı ve ikinci bir kopyası içinde ücretsiz kaşe/mühür imzası yapılmaktadır. 

 

Kalite Belgelerinin Sizin İçin Önemi Nedir?

Günümüz dünyasında artık her meslekte yeterlilik ve kalite ölçme adına dünya standartlarında değerlendirme ve sınavlar yapılmaktadır. Tercüme bürolarının da her kurum gibi denetime girmesi ve geçmesi oldukça zor olan aşamalardan geçerek kalite belgeleri alması söz konusu olabilmektedir.

Tercümentral Tercüme Bürosu olarak, her türlü yasal mevzuata uygun olmamız yanında, TS EN ISO 17100:2015 ve ISO 9001:2015 Kalite Belgelerine de sahip olduğumuzu gururla söyleyebiliriz. Sizden gelecek olan her bir belge, 2 kalite belgesine sahip olan ofisimiz tarafından profesyonel bir şekilde tercüme edilmekte ve sonrasında edit/kontrol işlemi yapıldıktan sonra tarafınıza teslim edilmektedir. 

 

 

 

 

Hukuki Tercüme Hizmetleri Nelerdir? 

Hukuki tercüme hizmetleri aşağıda sıraladığımız başlıkları içermektedir, Tercümentral Tercüme Bürosu olarak, alanda uzman tercümanlarımız ile bu belgelerin tercümelerini gerçekleştirmekteyiz;

 

- Mahkeme Belgeleri Tercümesi                                      - Mevzuat Belgeleri Tercümesi                                           - Vekalet Belgeleri Tercümesi

- Alım Satım Akdi Tercümesi                                           - Boşanma Kararları Tercümesi                                          - Sözleşme ve Antlaşmalar Tercümesi

- İmza Sirküleri Tercümesi                                               - İdari Şartname Tercümesi                                                - Dava Dosyaları Tercümesi

- Faaliyet Belgeleri Tercümesi                                         - Genelge Tercümesi                                                          - Taahhütname Tercümesi

- Kararname Belgeleri Tercümesi                                    - Dernek İçi Tüzükler Tercümesi                                        - Kira Kontratları Tercümesi

- Vergilendirme ve Gümrük Tercümesi                            - AB Müktesebatı Tercümesi                                              - Sanık ve Tanık İfadeleri Tercümesi

- Yerli ve Yabancı Mevzuat Tercümesi                            - Distribütörlük Sözleşme Tercümesi                                  - Yönetim Kurulu Kararı Tercümesi

 

 

Hukuki Çevirilerinizi Neden Tercümentral'e yaptırmalısınız?

Yukarıda bahsettiğimiz tüm detaylar, hukuki çeviri yaptıracak olan siz müşterilerimiz için hayati önem taşıdığından ve resmi belgelerinizin daha sonrasında tarafınıza sıkıntı çıkarmaması için Tercümentral Tercüme Bürosu'nu tercih etmeniz haylice önem taşımaktadır. 

Ücretsiz değerlendirmelerimiz ve  noter onayı destek hizmetimiz ile bize aşağıdaki telefon ve e-posta ile ulaşmanız yeterlidir.

Sonrasındaki bütün hizmetler tarafımızca yapılıp, son hali ile size sorunsuz teslim edilecektir.  

 

 

Lütfen bize 0542 276 76 67 nolu telefondan veya [email protected] mail adresinden ulaşın!